SARAL’DA 1 GÜN..

Saral Anaokulunda günlük program, çocukların tüm alanlarındaki gelişimlerini destekleyecek şekilde planlandı. Programımızın içeriği eğlenerek öğrenme temeline dayanıyor;

Çember zamanı, düşünme-sorgulama, hikaye dinleme-oluşturma, tekerleme,şiir,bilmece, kukla etkinlikleri içeren Anadil Türkçe çalışmaları, sanat ve yaratıcı etkinlikler, müzik,ritm, fiziksel etkinlikler beceri koordinasyon jimnastik, bireysel ve grup oyunlar, Fen ve matematik çalışmaları yanısıra, farklı ilgi alanlarını destekleyecek Yaratıcı drama, dans, Anadili İngilizce olan eğitmen rehberliğinde İngilizce eğitimi haftalık programda yer alan planımızın bir bütünüdür.

Eylül / Haziran dönemindeki eğitim sürecinde, haftalık konular aylık planımızın parçaları olup, özel gün kutlamaları aile katılımıyla gerçekleşen özel faaliyetlerimizde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yıllık eğitim planımızda yer alır. Ayrıca aile bilgilendirmeye yönelik aylık  eğitim seminerleri ve çocukların okul içi gelişim gözlem ve raporlama / okul –Veli özel randevuları Uzman psikoloğumuz rehberliğinde gerçekleşmektedir.